ΓΕΝΙΚΑ

Η εμπορική Επιχείρηση με την επωνυμία ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και με το διακριτικό τίτλο FOXFITNESS CLUB η οποία είναι εγκατεστημένη και εδρεύει στην Ελλάδα, Βασιλέως Αλεξάνδρου 13, 52700 στον Λαγκαδά, διατηρεί τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου foxfitness.gr προοριζόμενο για την εμπορεία και πώληση συμπληρωμάτων διατροφής – αθλητικών ειδών – ειδών υγιεινής διατροφής

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας foxfitness.gr και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών αυτής περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τη διαδικασία συγκέντρωσης προσωπικών πληροφοριών των χρηστών, που στόχο έχει την καλύτερη διεξαγωγή των συναλλαγών. Η συλλογή δεδομένων αφόρα μόνο προσωπικά στοιχεία, απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση των παραγγελιών, που οι ίδιοι οι πελάτες μας έχουν υποβάλλει.

Σκοπός της συγκέντρωσης πληροφοριών είναι ο υπολογισμός της επισκεψιμότητας, η καταγραφή των αιτημάτων των πελατών και γενικότερα η ασφαλής διενέργεια των παραγγελιών. Η Επιχείρηση δεν παρέχει σε κανένα τρίτο πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει χωρίς την ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

Οι πελάτες που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Επιπλέον:

Ο πελάτης της Επιχείρησης αποδέχεται πως είναι ενήλικος άνω των 18 ετών.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, ο πελάτης αποδέχεται πως είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης και δικαιούχος του λογαριασμού που συνδέεται με την πιστωτική κάρτα, καθώς και ο νόμιμος ιδιοκτήτης αυτής.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να απορρίψει κάποια παραγγελία, σε περίπτωση που θεωρήσει πως τα στοιχεία που έχει παρέχει ο πελάτης δεν είναι αληθή, ή δεν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Επιχείρηση είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προαναφερομένων ειδών και καθορίζει αποκλειστικά την πολιτική τιμών, τρόπων και όρων πληρωμής, διεκπεραίωσης των παραγγελιών και υποστήριξης του πελάτη.

Για να τοποθετήσετε παραγγελία στο σύστημά μας, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα εισόδου του καταστήματός μας σαν «Νέος Χρήστης». Θα χρειαστεί να εγγραφείτε μόνο μία φορά. Στο εξής θα χρησιμοποιείτε το Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (username), και τον κωδικό πρόσβασης (password), που έχετε επιλέξει για να μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες:

Να δείτε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας. Εκεί θα βρείτε τα προϊόντα που παραγγείλατε. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να κάνει οποτεδήποτε, επισκόπηση παραγγελίας, αλλαγή ποσοτήτων και προϊόντων, μέχρι τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας (δηλαδή μέχρι να γίνει η πληρωμή της παραγγελίας του).

Να κάνετε ολοκλήρωση της παραγγελίας και επιλογή τρόπου πληρωμής.

Να παρακολουθήσετε την πορεία της παραγγελίας σας μετά την ολοκλήρωσή της.

Να δείτε παλιότερες παραγγελίες σας.

Να προβείτε σε τροποποιήσεις των στοιχείων σας.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διαγραφή των στοιχείων του από τις βάσεις δεδομένων μας, εφόσον έχει διακόψει την χρήση των υπηρεσιών του καταστήματός μας και δεν εκκρεμεί κάποια οφειλή του προς την Επιχείρηση.

Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος, υποχρεούται:

Να μην κάνει χρήση της σελίδας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος κακόβουλα, με τρόπο δηλαδή που έχει ως συνέπεια την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Επιχείρησης, όπως περιγράφεται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στον Αστικό Κώδικα, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις, Κανονισμούς ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

Να μην παραβιάζει τα Πνευματικά Δικαιώματα Τρίτων.

Να τηρεί πάντα τους εκάστοτε όρους χρήσης.

Να υποβάλλει αληθινά και πλήρη στοιχεία κατά την εγγραφή του.

Να τροποποιεί τις προσωπικές του πληροφορίες εάν αυτές αλλάξουν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως τα στοιχεία είναι ανακριβή, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του χρήστη άμεσα κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη μ ε ηλεκτρονική επιστολή.

Να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον αναγνωριστικό του όνομα και κωδικό.

Να ενημερώνει άμεσα, με ηλεκτρονική επιστολή, το κατάστημά μας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση πέσει στην αντίληψή του. Το κατάστημά μας δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν δεν έχει ενημερωθεί προκαταβολικά.

Να είναι σίγουρος πως έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό, μετά το πέρας κάθε συνόδου (session).

Να υποβάλλει σωστά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των υπηρεσιών και προϊόντων του με αλλά και χωρίς προειδοποίηση. Σε όλες τις περιπτώσεις ο πελάτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και το ότι η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τροποποίηση, η διακοπή της υπηρεσίας.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημιά που προκλήθηκε σε πελάτη, από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, από απώλεια, καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.

Οι περιγραφές των προϊόντων δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την ιατρική συμβουλή. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα ικανοποιούν μόνο το ενημερωτικό κομμάτι και δεν αντικαθιστούν τον ιατρικό επιστήμονα. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν δίνει ιατρικές συμβουλές.

Για όλα τα προϊόντα ισχύει διαφορετικός χρόνος εγγύησης καθώς και όροι αυτής.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.__

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την εγγραφή σας στις σελίδες του foxfitness.gr θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) για να είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε και διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες και αποστολές των προϊόντων σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων foxfitness.gr τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Απαγορεύεται ρητώς η πρόσβαση τρίτων προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Κάθε χρήστης διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα και σε χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο ίδιος να ενημερώσει ή να εκφράσει κάποια αντίρρηση στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.